Finance & Accounting 1. Semester

 • Konzernrechnungslegung MFA131

  11:45 - 13:15
  B001 (Angermayer-Michler)

 • Gespräche und Verhandlungen optimal gestalten MFA121

  14:15 - 15:45
  B006 (Heinzel)

 • Internationale Rechnungslegung MFA132

  16:00 - 17:30
  E1109 (Birk)

 • Enterprise Resource Planning MFA112

  10:00 - 11:30
  E037 (Pohl)

 • Data Warehousing and Business Intelligence MFA113

  08:15 - 11:30
  A305 (Häusel)

 • Konzernrechnungslegung MFA131

  11:45 - 13:15
  B001 (Angermayer-Michler)

 • Gespräche und Verhandlungen optimal gestalten MFA121

  14:15 - 15:45
  B006 (Heinzel)

 • Internationale Rechnungslegung MFA132

  16:00 - 17:30
  E1109 (Birk)

 • Human Capital Management MFA123

  12:30 - 15:45
  E123 (Gruppe 1, Lalli)

 • Enterprise Resource Planning MFA112

  10:00 - 11:30
  E037 (Pohl)

 • Interkulturelle Kompetenz MFA140

  12:30 - 15:45
  E014 (Gruppe 1, Ott)

 • Unternehmensbewertung MFA133

  08:15 - 13:15
  A204 (Creutzmann)