Logistik 5. Semester

 • Unternehmensplanung BL531

  10:00 - 11:30
  A105 (Heinzel)

 • Seminar: Logistik-Management BL533

  11:45 - 13:15
  E014 (Bongard)

 • International Business Skills I BL541

  16:00 - 17:30
  A105 (Sponheimer)

 • Verkehrspolitik BL512/BL402

  11:45 - 13:15
  E1110 (Schmidt)

 • eBusiness Grundlagen & Anwendungen BL521

  08:15 - 09:45
  A105 (Iskan)

 • SCM BL522

  11:45 - 13:15
  A302 (Iskan)

 • Seminar: Planungsprozesse BL513

  14:15 - 15:45
  E015 (Patruno)

 • Sonderveranstaltung Prod.- und Distributionslogistik

  08:15 - 09:45
  E048 (Bongard)

 • Unternehmensplanung BL531

  10:00 - 11:30
  A105 (Heinzel)

 • Seminar: Logistik-Management BL533

  11:45 - 13:15
  E014 (Bongard)

 • International Business Skills I BL541

  16:00 - 17:30
  A105 (Sponheimer)

 • Logistik-Controlling BL532

  10:00 - 11:30
  E014 (Scheckenbach)

 • Verkehrbetriebslehre BL511/BL401

  11:45 - 13:15
  E1110 (Schmidt)

 • International Business Skills II BL542

  08:15 - 11:30
  A303 (Ott)

 • Verkehrspolitik BL512/BL402

  11:45 - 13:15
  E1110 (Schmidt)

 • Seminar: Planungsprozesse BL513

  14:15 - 17:30
  E015 (Patruno)