Logistik 3. Semester

 • Unternehmensführung BL312/BW421

  10:00 - 11:30
  E048 (Selchert)

 • International Culture & Communication I BL351

  11:45 - 13:15
  E128b (Sponheimer)

 • Statistik BL341/BW322

  14:15 - 17:30
  E040 (Gondrom)

 • Tutorium Statistik BW322/BL341

  17:45 - 19:15
  E014 (Wüst)

 • Quantitative Methoden/OR BL322/BW321

  10:00 - 11:30
  E1110 (Schmidt)

 • Seminar Produktions- und Distributionslogistik BL333

  11:45 - 13:15
  E013 (Bongard)

 • Einführung in die VWL BL321/BW312

  14:15 - 15:45
  E1110 (Boll)

 • Beschaffungsmanagement BL313

  16:00 - 17:30
  A105 (Scheckenbach)

 • Sonderveranstaltung Prod.- und Distributionslogistik

  08:15 - 09:45
  E048 (Bongard)

 • Unternehmensführung BL312/BW421

  10:00 - 11:30
  E048 (Selchert)

 • International Culture & Communication I BL351

  11:45 - 13:15
  E128b (Sponheimer)

 • Statistik BL341/BW322

  14:15 - 17:30
  E040 (Gondrom)

 • Tutorium Statistik BW322/BL341

  17:45 - 19:15
  E014 (Wüst)

 • Quantitative Methoden/OR BL322/BW321

  08:15 - 09:45
  E128b (Schmidt)

 • Intralogistik BL331

  11:45 - 13:15
  E014 (Müller)

 • Produktionsplanung und -steuerung (PPS) BL332

  14:15 - 15:45
  E115 (Müller)

 • Dienstleistungswirtschaft BL311/BW422

  16:00 - 17:30
  E1106 (Selchert)

 • Quantitative Methoden/OR BL322/BW321

  10:00 - 11:30
  E1110 (Schmidt)

 • Seminar Produktions- und Distributionslogistik BL333

  11:45 - 13:15
  E013 (Bongard)

 • Einführung in die VWL BL321/BW312

  14:15 - 15:45
  E1110 (Boll)

 • Beschaffungsmanagement BL313

  16:00 - 17:30
  A105 (Scheckenbach)