Logistik 2. Semester

 • Soft Skills II BL172

  08:15 - 11:30
  E013 (Ott)

 • Steuerlehre BF212/BL222A

  12:30 - 14:00
  E69 (Grafmüller)

 • Grundlagen Wirtschaftsinformatik BF121/BL241

  14:15 - 15:45
  E1112 (Roos)

 • Investition BL231/BW211

  16:00 - 19:10
  E1110 (Ost)

 • Grundlagen Wirtschaftsinformatik BF121/BL241

  08:15 - 09:45
  A103 (Roos)

 • Rechnungslegung BL221

  10:00 - 11:30
  E013 (Diesch)

 • Produktions- und Materialwirtschaft BL211

  12:30 - 14:00
  E014 (Härterich)

 • Sonderveranstaltung Prod.- und Distributionslogistik

  08:15 - 09:45
  E048 (Bongard)

 • Finanzierung BL232/BW212

  09:30 - 12:45
  E1110 (Reis)

 • Distributionslogistik BL212

  10:00 - 11:30
  E014 (Bongard)

 • Internationales Wirtschaftsrecht BF213/BL213/BC333

  11:45 - 13:15
  E1110 (Baumann)

 • Business Englisch II BL162

  14:15 - 15:45
  E1109 (Sponheimer)

 • Wirtschaftsinformatik (Anwendungen) BL242

  16:00 - 17:30
  E1111 (Brömel)

 • Steuerlehre BC212/BL222B

  08:15 - 09:45
  E040 (Grafmüller)

 • Kostenrechnung BL223/BW311

  10:00 - 11:30
  E1110 (Diesch)

 • Steuerlehre BF212/BL222A

  12:30 - 14:00
  E69 (Grafmüller)

 • Grundlagen Wirtschaftsinformatik BF121/BL241

  14:15 - 15:45
  E69 (Roos)

 • Soft Skills II BL172

  16:00 - 19:10
  A101 (Ott)

 • Rechnungslegung BL221

  10:00 - 11:30
  E013 (Diesch)

 • Produktions- und Materialwirtschaft BL211

  12:30 - 14:00
  E014 (Härterich)