Logistik 1. Semester

 • Wirtschaftsmathematik BL151

  12:00 - 15:15
  E013 (Horn-Pechmann)

 • Business English I BL161

  17:40 - 19:10
  A105 (Sponheimer)

 • Personal BC122/BL132

  08:15 - 09:45
  E1106 (Schneider)

 • ABWL BL111/BW111

  10:00 - 11:30
  E041 (Bongard)

 • Englisch Refresher-Kurs

  11:45 - 13:15
  A206 (Maier)

 • ABWL BL111/BW111

  14:15 - 15:45
  E041 (Bongard)

 • Wirtschaftsmathematik BL151

  16:00 - 19:10
  E013 (Horn-Pechmann)

 • Soft Skills I BL171

  10:00 - 13:15
  E128a (Struve)

 • Sonderveranstaltung Prod.- und Distributionslogistik

  08:15 - 09:45
  E048 (Bongard)

 • Buchführung BL112/BW112

  10:00 - 11:30
  E1106 (Armbrust)

 • Wirtschaftsmathematik BL151

  13:30 - 16:45
  E115 (Horn-Pechmann)

 • Business English I BL161

  17:40 - 19:10
  A105 (Sponheimer)

 • Tutorium Wirtschaftsmathematik BL151

  08:15 - 09:45
  E128a (El Atighe)

 • Marketing BC121/BL131

  11:45 - 13:15
  E1106 (Schneider)

 • Recht BC131/BL141

  10:00 - 13:15
  E1106 (Baumann)

 • Personal BC122/BL132

  08:15 - 09:45
  E1106 (Schneider)

 • ABWL BL111/BW111

  10:00 - 11:30
  E041 (Bongard)

 • Englisch Refresher-Kurs

  11:45 - 13:15
  A206 (Maier)

 • ABWL BL111/BW111

  14:15 - 15:45
  E041 (Bongard)

 • Wirtschaftsmathematik BL151

  16:00 - 19:10
  E013 (Horn-Pechmann)

 • Soft Skills I BL171

  10:00 - 13:15
  E128a (Struve)