International Business Management (East Asia) 1. Semester

 • Einführung Logistik K1812

  10:00 - 11:30
  OV4/Tokyo (Gissel)

 • Mathematik K1401

  14:15 - 15:45
  OV4/Tokyo (Kabisch)

 • Einführung Wirtschaftsrecht K1710

  08:15 - 11:30
  OV4/Tokyo (Darimont)

 • Koreanisch I K1110

  11:45 - 13:15
  OPC-Labor/Seoul (Jo)

 • Koreanisch I K1110

  08:15 - 09:45
  OPC-Labor/Seoul (Jo)

 • Asienstudien K1200

  10:00 - 11:30
  OV4/Tokyo

 • Statistik K1402

  11:45 - 13:15
  OV4/Tokyo (Kabisch)

 • Koreanisch I K1110

  08:15 - 09:45
  OPC-Labor/Seoul (Jo)

 • Einführung Logistik K1812

  10:00 - 11:30
  OV4/Tokyo (Gissel)

 • Business English 1 K1011

  11:45 - 13:15
  OV3/Hongkong (Gruppe 1, Miller)

 • Mathematik K1401

  14:15 - 15:45
  OV4/Tokyo (Kabisch)

 • Business English 1 K1011

  11:45 - 13:15
  OV3/Hongkong (Gruppe 1, Miller)

 • Einführung Wirtschaftswissenschaften K1811

  14:15 - 15:45
  OV4/Tokyo (Anders)

 • Koreanisch I K1110

  08:15 - 09:45
  OPC-Labor/Seoul (Jo)

 • Einführung Wirtschaftswissenschaften K1811

  10:00 - 11:30
  OV4/Tokyo (Anders)

 • Asienstudien K1200

  11:45 - 13:15
  OV4/Tokyo (Darimont)

 • Einführung Wirtschaftsrecht K1710

  08:15 - 11:30
  OV4/Tokyo (Darimont)

 • Koreanisch I K1110

  11:45 - 13:15
  OPC-Labor/Seoul (Jo)

 • Personalwirtschaft K1813

  14:15 - 15:45
  OV4/Tokyo (Reynaud)

 • Koreanisch I K1110

  08:15 - 09:45
  OPC-Labor/Seoul (Jo)

 • Asienstudien K1200

  10:00 - 11:30
  OV4/Tokyo

 • Statistik K1402

  11:45 - 13:15
  OV4/Tokyo (Kabisch)